Posadzki przemysłowe i żywiczne

Firma KERIM od początku swojej działalności zajmuje się kompleksowym wykonywaniem posadzek przemysłowych w technologii DST oraz posadzek żywicznych. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku od 2007 roku naszą ofertę wzbogaciliśmy o czyszczenie i renowacje zniszczonych posadzek oraz kompleksowe oznakowanie organizacji ruchu ciągów komunikacyjnych w garażach i parkingach oraz pól składowych w halach przemysłowych i magazynowych.

Nasza Oferta

Posadzki przemysłowe

 • posadzki betonowe powierzchniowo utwardzone
 • posadzki betonowe zatarte na ostro

Posadzki z żywic epoksydowych

 • na bazie bezbarwnych żywic i barwionych piasków kwarcowych
 • systemy wylewne
 • cienkopowłokowe
 • posadzki antystatyczne
 • zabezpieczenia żywicą posadzek betonowych

 • Kompleksowe oznakowanie organizacji ruchu, ciągów komunikacyjnych w garażach i parkingach, oraz pól składowych w halach przemysłowych i magazynowych.

 • Mycie i konserwacja posadzek

 • Naprawy posadzek betonowych i żywicznych, pęknięć, odprysków itp.

Nasze Prace

Losowe projekty wykonane w 2015r.

Wszystkie Posadzki żywiczne Posadzki betonowe Renowacja posadzek Oznaczenia i inne usługi

Wybrane Realizacje

Realizacje

Posadzki betonowe

 • KSB Stołowacz - posadzki utwardzone powierzchniowo 7500 m2
 • KSB Stołowacz - place betonowe i drogi 9000 m2
 • Eradur - posadzki betonowe zatarte pod żywice 6500 m2
 • Elektrownia - drogi betonowe 12.000 m2
 • Kozienice
 • Waldi - betonowe płyty denne 3000 m2
 • Korib - posadzki utwardzone powierzchniowo 3000 m2
 • Korib - place betonowe i drogi 2700 m2
 • Frank Cars - posadzki betonowe zatarte pod żywicę 1200 m2
 • Częstochowa
 • Gospodarstwo Rolne - posadzki betonowe zatarte na gładko 300m2
 • Moraczewo - place betonowe i drogi 3200m2
 • Kalter - betonowe płyty denne 9000m2
 • Kalter - posadzki utwardzone powierzchniowo 1200m2
 • Arbud Płock - posadzki betonowe zatarte pod zywicę 600m2
 • JIM - posadzki utwardzone powierzchniowo 6500 m2
 • Hansbud Rzeszów - posadzki utwardzone powierzchniowo i zatarte pod żywicę 3000 m2
 • General Aviation - posadzka utwardzona powierzchniwo 700 m2
 • JOT-Ł Klodzko - posadzka utwardzona powierzchniwo 2800 m2

Posadzki żywiczne

 • KSB Stołowacz - posadzki żywiczne systemy malowane i systemy typu kamienny dywan 1500m2
 • Kalter - posadzki żywiczne system parkingwy 11.000m2
 • Elektrownia - posadzki żywiczne poliuretanowe i 500m2
 • Frank Cars - posadzki żywiczne typu kamienny dywan 2500m2
 • Kozienice antystatyczne
  Częstochowa system zasypywany
 • Grupa Polskie Pasze - posadzki żywiczne typu kamienny dywan system zasypywany 1500m2
 • Hansbud Rzeszów - posadzka żywiczna typu kamienny dywan system zasypywany 1700 m2
 • Arbud Płock - posadzka żywiczna typu kamienny dywan 600m2
 • Rogowski - posadzka żywiczna typu kamienny dywan system zasypywany 600m2
 • Eradur - różne systemy 5000m2

Nowe Technologie

Tekst do dowych technologii

Warunki wykonywania

WARUNKI WYKONYWANIA

WARUNKI WYKONYWANIA

WARUNKI WYKONYWANIA PRAC POSADZKOWYCH NA BAZIE ŻYWIC EPOKSYDOWYCH
 • 1. Posadzki epoksydowe powinny stanowić ostatni element wykończeniowy w obiekcie. Zaleca się prowadzenie prac po zakończeniu wszystkich robót budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych.
 • 2. Pomieszczenia oraz strefy objęte pracami posadzkowymi powinny być wydzielone i zabezpieczone przed ogólnym dostępem.
 • 3. Minimalna temperatura podłoża betonowego: + 10 ˚C (co najmniej 3˚C wyższa od temp. punktu rosy)
 • 4. Minimalna temperatura powietrza : + 13 ˚C
 • 5. Wilgotność względna powietrza : max 75 %
 • 6. Pomieszczenie objęte pracami powinno być wentylowane grawitacyjnie lub mechanicznie.

 • Uwaga !


  Prace posadzkowe powinny być prowadzone przez specjalistyczne ekipy wykonawcze zgodnie z wiedzą zawartą w instrukcjach technicznych oraz kartach technicznych wyrobów i systemów. Ponadto wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich wytycznych określonych w karatach bezpieczeństwa stosowanych produktów w zakresie:

 • a) pierwszej pomocy
 • b) działania w razie pożaru
 • c) działania w razie przypadkowego przedostania się produktu na zewnątrz
 • d) kontaktu z produktem i ochrony osobistej
Warunki wykonywania

WYMAGANIA DLA PODŁOŻY BETONOWYCH

WYMAGANIA

WYMAGANIA DLA PODŁOŻY BETONOWYCH POD SYSTEMY POSADZKOWE NA BAZIE ŻYWIC EPOKSYDOWYCH

WARUNKI WYKONYWANIA PRAC POSADZKOWYCH NA BAZIE ŻYWIC EPOKSYDOWYCH

 • 1. Podłoże betonowe należy wykonać zgodnie z dokumentami normatywnymi : PN-88/B-06250 oraz PN-62/B-10144.
 • 2. Grubość podłoża betonowego, rodzaj zbrojenia oraz sposób dylatowania powierzchni powinna wynikać z konstrukcji obiektu, a także przewidywanych obciążeń użytkowych – statycznych i dynamicznych.
 • 3. Podłoża betonowe posadowione na gruncie muszą posiadać poziomą izolację przeciwwilgociową.
 • 4. Klasa betonu : min. B 25
 • 5. Okres dojrzewania betonu : min. 28 dni
 • 6. Wilgotność betonu : max. 4 % wagowo
 • 7. Równość powierzchni w dowolnym miejscu na odcinku łaty 2m: max. 2 mm/1m.
 • 8. Odchylenie od projektowanej rzędnej na całej długości i szerokości obiektu : max. ± 5 mm
 • 9. Wymagane spadki technologiczne posadzki powinny być ukształtowane w podłożu betonowym.
 • 10.Podłoże betonowe powinno być jednorodne bez zawartości “margla”, spękań, rys i ubytków.
 • 11. Wierzchnia warstwa mleczka cementowego powinna zostać usunięta w sposób mechaniczny poprzez śrutowanie lub szlifowanie, a pył i luźne elementy uprzątnięte.

Nasze Referencje

Warunki wykonywania Warunki wykonywania Warunki wykonywania Warunki wykonywania


kontakt

Mirosław Włodkowski
664 189 029
e-mail. kerim.floor@gmail.com